STOWARZYSZENIE WETERANÓW ARMII POLSKIEJ W AMERYCE
 

ZARZĄD GŁÓWNY 

119 East 15th Street 
New York, NY 10003 
tel. 212-358-0306; 
email: info@pava-swap.org
 

Arcybiskup Leszek Sławoj-Głódź - Honorowy Naczelny Kapelan
O. Krzysztof Wieliczko - Honorowy Naczelny Kapelan
 

Oficerowie: 

ks. dr Andrzej Ostaszewski - Naczelny Kapelan  
Krzysztof Tomczak - Naczelny Komendant 
Tadeusz Antoniak - I-szy Wicekomendant  
Zbigniew Rostkowski - II-gi Wicekomendant  
Marek Chrościelewski - Adiutant Generalny  
Zygmunt Bielski - Adiutant Finansowy  
Andrzej Maciejewicz - Dyrektor Wykonawczy Fundacji SWAP  
 

Dyrektorzy: 

Antoni Chrościelewski - komendant Okręgu II - (rejon Nowego Jorku, NY)  
Krzysztof Kulesza - komendant Okręgu VI - (rejon Detroit, MI)  
Zdzisław Wojciechowski - komendant Okręgu IX - (rejon Cleveland, OH) 
Antoni Płotka - komendant Okręgu X - (rejon Filadelfii, PA)  
 

Komisja Rewizyjna: 

Zbigniew Wrzos (przewodniczący), Mirosław Płotka, Jan Zieliński. 
 

Redaktor "Weterana" - Teofil Lachowicz 
 
 

Powrót do strony głównej

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved