Zjazd Sybiraków i Weteranów na Florydzie, 13 lutego 2011

Dla uczczenia 71 rocznicy masowych wywózek Polaków na Syberię odbył się 13 lutego 2011 r. Wielki Zjazd Sybiraków i Weteranów na Florydzie. 

Zjazd rozpoczął się uroczystą Mszą św. w kościele Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego w St. Petersburg, z udziałem przedstawiciela Ambasady RP w Waszyngtonie oraz delegacji attachatu z gen. Leszkiem Soczewicą na czele, przedstawicieli organizacji społecznych i religijnych, Sybiraków i weteranów przybyłych z wielu rejonów Stanów Zjednoczonych. Poczty sztandarowe wystawiły m.in. Związek Sybiraków na Florydzie; Placówka 99 SWAP w Harrison, NJ; oraz Placówka 210 SWAP w Clearwater, FL. Z władz SWAP obecni byli m.in. Krzysztof Olechowski - adiutant generalny, Anthony Domino - 1-szy wice komendant naczelny, Antoni Chrościelewski - komendant Okręgu 2, Jerzy Włodarczyk - 1-szy wice komendant Okręgu 2. Obecni też byli koledzy weterani z następujących Placówek SWAP: Pl. 51 w Jersey City, NJ; Pl. 57 w Elizabeth, NJ; Pl. 81 w Trenton, NJ; Pl. 99 w Harrison, NJ; Pl. 123 w Nowym Jorku, NY; oraz Pl. 210 w Clearwater, FL.

Słowo Boże podczas koncelebrowanej Mszy św. czytali przedstawiciele Związku Sybiraków na Florydzie: Wacław Górski - prezes i Antonina Hubska - sekretarz. Podniosłe, patriotyczne kazanie, nawiązujące do tragicznych przejść Polaków na nieludzkiej ziemi Związku  Sowieckiego w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, wygłosił ks. Rudolf Zubik - kapelan Placówek SWAP: 51 w Jersey City i 99 w Harrison. Stosowny wystrój ołtarza przygotowała Antonina Hubska. 

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy Zjazdu i zaproszeni goście przejechali samochodami do Polskiego Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater, gdzie miała miejsce uroczysta akademia połączona z bankietem. Mistrzem ceremonii była Antonina Hubska - sekretarz Związku  Sybiraków na Florydzie. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnów narodowych, ks. Rudolf Zubik w podniosłym tonie odczytał "Apel poległych i pomordowanych na Wschodzie".

Referat o zbrodniach sowieckich na narodzie polskim w czasie II wojny światowej wygłosił Krzysztof Olechowski - adiutant generalny SWAP. Po jego wystąpieniu nastąpił moment wręczania odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Krzyże Zesłańców Sybiru otrzymało dwóch Sybiraków mieszkających na Florydzie: Tadeusz Kapusta i Mieczysław Sołtys. Niestety, obaj ze względu na stan zdrowia nie mogli przyjechać na Zjazd. Przybyły z Waszyngtonu konsul Michał Sikorski, odwiedził dnia 10 lutego, czyli trzy dni przed Zjazdem, przebywającego w domu opieki Tadeusza Kapustę i tam odznaczył sędziwego Sybiraka. Natomiast w imieniu Mieczysława Sołtysa odznaczenie odebrała na akademii w Cleawater p. Ewa Radzikowska.

Odznaczenia otrzymali też ks. Rudolf Zubik (krzyż oficerski Orderu Zasługi RP) i Anthony Domino (Medal "Pro Memoria"). Odznaczenia wręczyła przybyła z Nowego Jorku p. konsul generalna Ewa Juńczyk-Ziomecka. Osoby zasłużone w pracy na rzecz Związku Sybiraków na Florydzie otrzymały od prezesa Wacława Górskiego dyplomy uznania.

Na zakończenie akademii wystąpił miejscowy zespół kobiecy "Ale Babki" z atrakcyjnym programem pieśni żołnierskich i patriotycznych. Ostatnimi punktami tego bardzo udanego spotkania był obiad i zabawa taneczna. 

Związek Sybiraków na Florydzie serdecznie dziękuje kol. Antony Domino, za wielką pomoc w przygotowaniu tegorocznego Zjazdu Sybiraków i Weteranów.
 

Teofil Lachowicz
 


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved