Święto Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie

Upalna i bezwietrzna pogoda towarzyszyła tegorocznym obchodom Święta Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie. Mimo to, grupy weteranów i naszych rodaków z kilku stanów, licznie pojawiły się w niedzielę 16 sierpnia 2009 roku w Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown, PA,. Władze polskie reprezentowało dwóch konsulów z Nowego Jorku: Marek Skulimowski i Przemysław Balcerzyk; natomiast Wojsko Polskie - delegacja polskiego attachatu z Waszyngtonu w składzie: gen. bryg. Leszek Soczewica, komandor ppor. Konrad Szymański i mjr Maciej Woźniak; ponadto attache przy Polskiej Stałej Misji przy ONZ w Nowym Jorku - płk. Tomasz Kaszyński. Z dalekiej Florydy przyjechał kol. Jan Selewoniuk - honorowy komendant Placówki 99 SWAp w Harrison, NJ, a z Bostonu, MA, przyjechali Maria Stasiewicz (wice prezeska Korpusu Pomocniczego Pań) z mężem Markiem. 

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wieńca pod pomnikiem "Mściciela" (Husarza) na weterańskim cmentarzu. Następnie, miała miejsce zbiórka pododdziałów weterańskich i innych organizacji przed frontem świątyni. Po odegraniu hymnów narodowych i złożeniu wieńców pod kolumną Matki Boskiej Hetmanki Wojska Polskiego, odbył się przegląd pododdziałów. Po odczytaniu apelu poległych żołnierzy polskich w II wojnie światowej, oddano na ich cześć trzykrotnie salwę honorową i odegrano wojskowy capstrzyk, poczym odbyła się defilada, którą poprowadził wice komendant SWAP Anthony Domino. Przy dźwiękach polskich marszów wojskowych, w upalnym skwarze, dzielnie maszerowali weterani ze SWAP (zwarte grupy z Pl. 51 i 99, Okręgu IV i X), kombatanci z SPK, panie z Korpusu Pomocniczego przy SWAP, harcerze i Kadeci Pułaskiego. Wszyscy maszerujący nagrodzeni zostali oklaskami przez licznie zgromadzonych widzów. 

Po defiladzie odprawiona została w klimatyzowanej świątyni uroczysta msza święta, koncelebrowana przez O. biskupa Stanisława Dziubę z Republiki Południowej Afryki. Celebrantami byli m.in., O. Krzysztof Wieliczko – naczelny kapelan SWAP oraz o. O. Tadeusz Lizińczyk - przeor Amerykańskiej Częstochowy.  Po mszy św. odbyła się w świątyni akademia, której oprawę muzyczną zapewnił występ znakomitego Chóru Angelus. Życzenia z okazji Święta Żołnierza złożyli: naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk, prezes SPK Janusz Krzyżanowski, gen. bryg. Leszek Soczewica i płk. Tomasz Kaszyński. 

Tegoroczne obchody Święta Żołnierza zorganizował Okręg 2. SWAP w zgodnej i owocnej współpracy z Ojcami Paulinami z Amerykańskiej Częstochowy. Uroczysty apel i akademię prowadził kol. Antoni Chrościelewski - komendant Okręgu 2. SWAP. 

Dodatkową atrakcją było stoisko z elementami uzbrojenia i wyposażenia Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej, zorganizowane przez p. Krzysztofa Czuja i jego kolegów z Polish American Living History Association. 

Teofil Lachowicz
 

W drodze pod pomnik Mściciela (Husarza).

Defilują koledzy Weterani z Okręgu X SWAP. 


... i "Korpusianki" z Okręgu IV SWAP. 


Goście honorowi podczas uroczystej Mszy św. 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved