XXX Walny Zjazd SWAP i KPP

W dniach 29-31 maja 2009 r. w hotelu Holiday Day Inn na wyspie Grand Island na rzece Niagara, w pobliżu Buffalo, NY, odbył się jubileuszowy XXX Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Korpusu Pomocniczego Pań. Organizatorami Zjazdu były Placówka Nr 1 SWAP w Buffalo oraz Placówka Nr 114 SWAP w Toronto, ONT. Główny ciężar prac organizacyjnych wzięli na siebie komendant Placówki Nr 1 SWAP w Buffalo kol. Stanisław Przystał i jego żona Maria. Piękne otoczenie hotelu Holiday Day Inn, sprawiało, że wszyscy czuli się jak na wsi. Odludne położenie wśród bujnej, zielonej przyrody zachęcało w wolnych chwilach do spacerów nad brzegiem szerokiej rzeki Niagary. Przez kilka dni można było tutaj odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku. Docenili to zwłaszcza delegaci z wielkich metropolii: Nowego Jorku, Chicago, Detroit i Filadelfii. Niektórzy z delegatów wybrali się samochodami na nocne oglądanie nieodległych, słynnych wodospadów rzeki Niagary, skąd powrócili całkowicie przemoknięci, ale pełni wielkich wrażeń. 

Z okazji jubileuszowego XXX Walnego Zjazdu SWAP wydany został w pełnym kolorze okolicznościowy pamiętnik, który spotkał się z uznaniem u wszystkich delegatów. Po raz pierwszy podobny pamiętnik ukazał się trzy lata temu w 2006 roku staraniem Placówki 37 SWAP w Bostonie, która była gospodarzem XIXX Walnego Zjazdu SWAP i KPP w Quinsy, MA.

Na przewodniczącego XXX Walnego Zjazdu wybrano kol. Antoniego Chrościelewskiego (komendanta Okręgu 2-go SWAP), który sprawnie kierował przebiegiem obrad, dzięki czemu każdego dnia zostawała spora rezerwa czasowa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że obrady toczyły się na ogół w przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze. W czasie zjazdu wybrano na trzyletnią kadencję nowe władze SWAP, Korpusu Pomocniczego Pań oraz Fundacji SWAP:

Zarząd Główny SWAP: naczelny kapelan - O. Krzysztof Wieliczko; naczelny komendant - Wincenty Knapczyk; I-szy wiece komendant - Anthony Domino; II-gi wice komendant - Władysław Nagórny; adiutant generalny - Krzysztof Olechowski; adiutant finansowy - Marian Door-Dorynek; dyrektor wykonawczy Fundacji SWAP - Jerzy Darski; Komisja Rewizyjna: Andrzej Olszak, Mirosław Płotka, Zbigniew Wrzos; redaktor "Weterana" - Teofil Lachowicz.

Zarząd Korpusu Pomocniczego Pań: naczelna prezeska - Helena Knapczyk; I-sza wice prezeska - Maria Stasiewicz; II-ga wice prezeska Irena Sybilska.  

Wieczorny bankiet 30 maja zaszczycili swoją obecnością m. in. Frank Spula - prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, minister dr Jan Stanisław Ciechanowski - zastępca Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk. Tomasz Kaszyński - doradca wojskowy przy Polskiej Stałej Misji przy ONZ w Nowym Jorku, Antoine M. Thompson - senator stanu Nowy Jork i inni. Podczas bankietu wielu weteranów otrzymało odznaczenia. Wśród nich Eugeniusz Witt (b. wieloletni adiutant generalny SWAP) i Kazimierz Rasiej (b. dyrektor wykonawczy Fundacji SWAP), którzy na własną prośbę zakończyli pracę na swoich stanowiskach, przekazując je w ręce młodszych kolegów. 

Ostatniego dnia XXX Walnego Zjazdu SWAP, tj. 31 maja 2009 r., o godz. 7 rano grupa delegatów z Placówki 81 w Trenton, NJ; Placówki 99 w Harrison, NJ; Placówki 119 w Hartford, CT i Placówki 123 w Nowym Jorku, udała się samochodami na stronę kanadyjską do nieodległego miasteczka Niagara on the Lake, aby odwiedzić cmentarz polskich ochotników do Armii Polskiej we Francji, którzy zmarli w tamtejszym obozie treningowym w latach 1917-1919. Był to symboliczny powrót do źródła, z którego w 1921 r. powstało Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. 

Po powrocie delegacji z Kanady, wszyscy delegaci XXX Walnego Zjazdu SWAP udali się na uroczystą mszę św. w miejscowym kościele, gdzie piękną homilię adresowaną do weteranów wygłosił o. paulin Anzelm Chałupka. Po zakończeniu mszy św. naczelny komendant SWAP kol. Wincenty Knapczyk w imieniu ministra Janusza Krupskiego (kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych) odznaczył medalem "Pro Memoria" ostatniego żyjącego członka nieistniejącej już Placówki 27 SWAP w Rochester, NT, kol. Józefa Siekierskiego - zasłużonego działacza polonijnego na tamtejszym terenie.
Z kościoła delegaci udali się do parafialnej kafeterii, gdzie przygotowano obiad żołnierski. W jego trakcie dzielono się wrażeniami ze Zjazdu, cieszono się ze spotkania Kolegów i Koleżanek, którzy mieszkają w odległych miejscowościach. Niestety, czas pożegnań zbliżał się nieubłaganie. Życzono sobie przede wszystkim dobrego zdrowia, szczęśliwej podróży i szybkiego spotkania na kolejnej weterańskiej imprezie. Następny Walny Zjazd SWAP odbędzie się w 2012 roku w Filadelfii, PA. Organizatorem będzie tamtejsza Placówka Nr 12.

Organizatorom jubileuszowego XXX Walnego Zjazdu SWAP I KPP, Placówce Nr 1 SWAP w Buffalo i Placówce Nr 114 SWAP w Toronto, a zwłaszcza kol. Stanisławowi Przystał i jego żonie Marii, należą się słowa wielkiego podziękowania za wielki trud w przygotowanie tej wielkiej weterańskiej imprezy. 

Tekst i zdjęcia: Teofil Lachowicz
 
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved