Spotkanie z prof. Frankiem Wilczkiem - laureatem Nagrody Nobla 
(9 grudnia 2008).

W pięknych salach konsulatu RP w Nowym Jorku 9 grudnia 2008 r. miała miejsce piękna uroczystość zorganizowana przez Polski Instytut Naukowy w Ameryce (PIN). Było to wręczenie nagrody im. Kazimierza Funka przyznanej za wybitne osiągnięcia w naukach przyrodniczych przez Polski Instytut Naukowy dla prof. Franka Wilczka - laureata Nagrody Nobla z fizyki w 2004 r. W imieniu PIN-u nagrodę im. Kazimierza Funka wręczył prof. Wilczkowi, prof. Roald Hoffman - laureat Nagrody Nobla z chemii w 1981 r.  Obaj wybitni profesorowie mają związki z  Polską. Prof. Roald Hoffman jest Żydem z Polski, który do Stanów Zjednoczonych przyjechał w 1949 r. Natomiast prof. Frank Wilczek jest wnukiem Jana Wilczka - polskiego ochotnika z USA do Armii Polskiej we Francji w czasie I wojny światowej, członka SWAP od 1934 r., organizatora Placówki 148 SWAP w Port Washington, NY. /Jego historię opisaliśmy w  "Weteranie", marzec 2006/.

Wyróżniony prof. Frank Wilczek w swoim wystąpieniu podziękował władzom PINU-za nagrodę, mówił o swoich polskich korzeniach i niedawnej pierwszej podróży do Polski, kiedy to odwiedził Warszawę, Kraków i rodzinną wioskę swojego dziadka, gdzie do tej pory mieszka część jego rodziny. W Krakowie szczególnym przeżyciem była możliwość chodzić śladami sławnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika, z którym prof. Wilczek, jako fizyk i astronom, czuje się duchowo mocno związany.

Konsul generalny RP w Nowym Jorku Krzysztof Kasprzyk w imieniu krakowskiej Polskiej Akademii Umiejętności wręczył prof. Wilczkowi dyplom tej szacownej instytucji i odczytał jego treść sporządzony w języku łacińskim.

Podniosłym i wzruszającym momentem wieczoru było wręczenie prof. Frankowi Wilczkowi - wnukowi hallerczyka - najnowszego pamiątkowego odznaczenia SWAP, Medalu im. Ignacego Jana Paderewskiego. Medal wręczył naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk. Natomiast komendant Okręgu 2 SWAP kol. Antoni Chrościelewski ofiarował  prof. Wilczkowi kopię deklaracji członkowskiej SWAP jego dziadka Jana Wilczka, co wywołało duże poruszenie na sali. Szczególne zainteresowanie dokumentem wykazali członkowie rodziny prof. Wilczka, zwłaszcza jego wuj, syn Jana Wilczka.  Celem bliższego poznania dziejów Armii Błękitnej prof. Frank Wilczek otrzymał również z rąk Antoniego Chrościelewskiego książkę Paula S. Valaska pt. Haller`s Polish Army in France. Najwyraźniej wzruszony prof. Wilczek serdecznie podziękował polskim weteranom za odznaczenie i otrzymane pamiątki. Po oficjalnej części uroczystości długo jeszcze trwały indywidualne rozmowy Profesora z polskimi weteranami i innymi uczestnikami tego wyjątkowego wieczoru, który nadzwyczaj sprawnie i z poczuciem dobrego humoru prowadził prof. Tadeusz Gromada - prezes Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Należy zaznaczyć, że sponsorem tej ważnej polonijnej instytucji jest m. in. Okręg 2. SWAP. 

Na uroczystości obecny też był prezes Nowojorskiej Akademii Nauk dr Ellis Rubinstein, który pogratulował profesorowi Wilczkowi naukowych osiągnięć; pochwalił się przy okazji znajomością kilku polskich słów, których nauczył się od swojej żony Polki. 
Wszyscy, którzy mieli okazję tego wieczoru porozmawiać i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z prof. Wilczkiem, podkreślali, że jest on przemiłym, sympatycznym człowiekiem.
 


 
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved