Odsłonięcie nagrobka kpt. Józefa Sierocińskiego w Kamiennej Górze (11 listopada 2008)

W dniu Święta Niepodległości 11 listopada 2008 r. w Kamiennej Górze (woj. Dolnośląskie) na miejscowym cmentarzu został odsłonięty nowy pomnik na grobie kpt. Józefa Sierocińskiego - zasłużonego działacza Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce; b. komendanta Szkoły Podchorążych Sokolstwa w Cambridge Springs, PA, w 1917 r.; zasłużonego oficera rekrutacyjnego do Armii Polskiej we Francji w latach 1917-1918; członka Polskiej Misji Wojskowej na Syberię w 1918 r.; kawalera orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych; adiutanta gen. Józefa Hallera w jego podróży do USA w 1923 r.; prezesa Związku Hallerczyków.

Kpt. Józef Sierociński po II wojnie światowej wyjechał ze zburzonej Warszawy na tzw. Ziemie Odzyskane i osiedlił się w Kamiennej Górze - małym poniemieckim miasteczku u podnóża Sudetów, gdzie zmarł w biedzie w 1955 r. Jego grób na prośbę archiwisty SWAP dr Teofila Lachowicza odszukał nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze mgr Jan Lubieniecki - absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Nowy, granitowy nagrobek wykonała miejscowa Firma Kamieniarska  "KOHUT" s.c. Koszta wykonania nagrobka i zamontowania go na cmentarzu pokrył Okręg 2. SWAP w Nowym Jorku.

W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięła udział poseł na Sejm RP p. Marzena Machałek.

Tego samego dnia miejscowym Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego odbył się Wieczór Patriotyczny. Wystąpił zespół ze Społecznego Ogniska Muzycznego, przedszkolaki, gimnazjalista i licealista, którzy recytowali poezję patriotyczną. Goście wysłuchali także sesji popularno naukowej, poświęconej kapitanowi Sierocińskiemu. Na zakończenie uroczystości odbył się koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu chóru z Krzeszowa. 
  

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved