Gość z Cassino w Domu Weterana Polskiego w Nowym Jorku

Po noworocznym weekendzie, w poniedziałek 4 stycznia 2016 r., Dom Weterana Polskiego w Nowym Jorku odwiedził asesor kultury i turystyki urzędu miasta Cassino, Danilo Grossi. Gość z Włoch spotkał się z członkami Zarządu Okręgu 2. SWAP na czele z komendantem Antonim Chrościelewskim. Obecny też był adiutant generalny SWAP Marek Chrościelewski. W rozmowie, która przebiegała w serdecznej i przyjaznej atmosferze, poruszono wiele kwestii związanych ze skandaliczną sprawą otwarcia w grudniu 2015 r. na dawnym polu bitwy z 1944 r., zroszonym krwią tysięcy alianckich żołnierzy, jarmarcznego miasteczka św. Mikołaja usytuowanym na zboczach Albanety. Na szczęście, po masowych protestach włoskiej i polskiej opinii publicznej, jak również Ambasady RP w Rzymie oraz władz regionu Lacjum i miasta Cassino, to niefortunne biznesowe przedsięwzięcie zostało zlikwidowane 21 grudnia 2015. r. 

Danilo Grossi

Pan Danilo Grossi w ubiegłym roku 2 lipca na szczycie Wzgórza 593 górującym nad Polskim Cmentarzem Wojennym, zorganizował uroczystość inauguracji ponownego otwarcia Szlaku Pól Bitewnych na Monte Cassino, po ponad trzydziestu latach od ich zamknięcia.

W rozmowie z weteranami ze SWAP zapoznał ich z działaniami władz Regionu Lacjum i miasta Cassino, które mają na celu ochronę wszystkich miejsc pamięci znajdujących się na tym terenie. Zapewnił, że prezydent Regionu Lacjum Nicola Zingaretti oraz burmistrz miasta Cassino Guliano Golini Petrarcone, dołożyli wielu starań aby doszło do ponownego otwarcia Szlaku Pól Bitewnych na Monte Cassino, jak i zamknięcia bulwersującego jarmarcznego miasteczka św. Mikołaja na zboczach Albanety. Skandal z tym związany, niestety wynikł z winy przeora klasztoru na Monte Cassino, który jako właściciel terenu Albanety zawarł umowę biznesową z prywatnym włoskim przedsiębiorcą. To biznesowe przedsięwzięcie jest bardzo niestosowne, bo ziemia Albanety - miejsce krwawych bojów w 1944 r. - do tej pory kryje wiele ludzkich szczątków, zwłaszcza niemieckich żołnierzy, których nie zdołano ekshumować po zakończeniu walk. Po wycofaniu się z tego terenu Niemców, nikt nie mógł dokładnie wskazać wielu prowizorycznych miejsc, gdzie w trakcie walk grzebali oni swoich poległych. 

W związku z wynikłym w grudniu 2015 r. skandalem, władze miasta Cassino zablokowały możliwość sprzedaży napojów na zboczu Albanety, co podkopuje możliwość prowadzenie tam działalności biznesowej z myślą o turystach.

Asesor Danilo Grossi poinformował też, że władze Regionu Lacjum oraz władze miasta Cassino mają plan skutecznego zabezpieczenia wszystkich okolicznych miejsc pamięci i będą się starały ten plan sukcesywnie realizować, np. zainstalowanie oświetlenia na szlaku prowadzącym z Monte Cassino na Wzgórze 593, gdzie stoi pomnik 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Z myślą o turystach postanowiono też, że dwa razy w tygodniu wyselekcjonowani przewodnicy będą bezpłatnie oprowadzali wszystkich chętnych po dawnym polu bitwy.

Danilo Grossi w imieniu władz Regionu Lacjum i miasta Cassino wyraził wolę i życzenie dalszej współpracy z polskimi władzami i weteranami polskimi w Stanach Zjednoczonych nad właściwym zabezpieczeniem polskich miejsc pamięci w rejonie Monte Cassino. 

Komendant Antoni Chrościelewski, weteran bitwy pod Monte Cassino, w serdecznych słowach podziękował gościowi z Włoch za te budujące informacje i zapewnił, że ze strony  Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dobrze układającą się współpracę kontynuować w przyszłości. 

Danilo Grossi prezentuje album o wojennych losach klasztoru na Monte Cassino i jego odbudowie

Na zakończenie spotkania Danilo Grossi ofiarował na ręce Antoniego Chrościelewskiego dar w postaci fotograficznego albumu o wojennych losach klasztoru na Monte Cassino i jego odbudowie, która trwa do dzisiaj. Gość z Włoch otrzymał od weteranów ze SWAP album pt. Andrzej Pityński. Sculpture

Danilo Grossi zwiedził też weterańskie muzeum, interesując się szczególnie pamiątkami po żołnierzach II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. 

Pamiątkowa fotografia na zakończenie spotkania. Od lewej: ks. dr Jan Główczyk, Anthony Domino, Antoni Chrościelewski, Danilo Grossi, Marek Chrościelewski i ks. dr Andrzej Ostaszewski

W czasie spotkania, w rolę tłumaczy wcielili się: ks. dr Andrzej Ostaszewski (naczelny kapelan SWAP) i ks. dr Jan Główczyk z Rzymu. 
 

Tekst i zdjęcia: Teofil Lachowicz
 

Powrót do archiwum wydarzeń

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved