Okręgi SWAP
 
Okręg, Nr Adres
Okręg Nr 2, New York, NY 119 East 15th St.
New York, NY 10003
Okręg Nr 4, New Britain, CT 112 Grove St.
New Britain, CT 06053-4119
Okręg Nr 6, Detroit, MI 41490 Clinton Grove Dr.
Clinton TWN., MI 48038
Okręg Nr 10,  Philadelphia, PA 568 B South Douve Rd.
Yardley, PA 19067

 
 
 

Powrót do strony głównej

... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
All Rights Reserved