Zarząd Okręgu 2. SWAP
 

Komendant - Antoni Chrościelewski (na zdjęciu)
I wice komendant - Anthony Domino
II wice komendant - Andrzej Pityński 
Adiutant finansowy - Zygmunt Bielski 
Adiutant protokołowy - Teofil Lachowicz

Komisja Rewizyjna: Jerzy Wikiel, Marian Doda, 
Krzysztof Mazur 

Zarząd Okręgu 2. Korpusu Pomocniczego Pań:

Prezeska - Bożena Jaworska 
V-ce - Krystyna Tyszka 
Finansowa - Elżbieta Głowacz 
Protokołowa - Marta Burkot 
 


Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 2.
17 Irving Place
New York, NY 10003
tel. 212-473-0580; fax: 212-982-2755
email: info@pava-swap.org                                                          PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ SWAP