Placówka 123, Nowy Jork, NY
119 E. 15th ST., NEW YORK, NY 10003
 

Obecna Placówka 123 SWAP w Nowym Jorku powstała w Maspeth, NY, na zebraniu organizacyjnym 23 listopada 1931 roku zwołanym z inicjatywy Juliana Krasnodębskiego b. żołnierza "Armii Błękitnej" - uczestnika zjazdu założycielskiego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, który odbył się w Cleveland, OH, w dniach 28-30 maja 1921 r. W skład pierwszego Zarządu Placówki wchodzili następujący weterani z "Błękitnej Armii": prezes - Julian Krasnodębski, wiceprezes - Aleksander Borek, kasjer - Jan Choiński. Zebrania Placówki 123 SWAP przez ponad 60 lat odbywały się w Polskim Domu Narodowym w Maspeth, NY, i przez ten długi okres oficjalna jej nazwa brzmiała: Placówka 123 SWAP w Maspeth, NY. Później zebrania Placówki odbywały się na Greenpoincie w siedzibie Centrum Polsko-Słowiańskiego oraz w Polskim Domu Narodowym.

Funkcje prezesów a później komendantów Placówki pełnili kolejno: Julian Krasnodębski, Jan Glibowski, Józef Klimek, Józef Osiecki, Jan Choiński, Jan Czerwiński, ponownie Julian Krasnodębski, Józef Matulicz, Zbigniew Konikowski, Eugeniusz Witt, Stanisław Tomczyk. Obecnie komendantem Placówki jest znany artysta rzeźbiarz Andrzej Pityński.
Placówka 123 SWAP organizowała rocznicowe obchody patriotyczne, np. coroczną uroczystą Mszę św. w kościele pod wezwaniem św. Krzyża w Maspeth. NY, z okazji Święta Niepodległości Polski; organizowała zbiórkę pieniężną (tzw. "Bławatek") na Fundusz Inwalidzki im. Ignacego Jana Paderewskiego; uczestniczyła razem z weteranami amerykańskimi w lokalnych pochodach z okazji "Memorial Day'; w okresie świąt Bożego Narodzenia organizowała weterańskie spotkania opłatkowe. 

Do Placówki 123 SWAP należało kilka znaczących postaci, np. Julian Krasnodębski - zanim przeprowadził się do Nowego Jorku był komendantem Placówki 12 SWAP w Filadelfii, PA, udzielał się czynnie w Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce i w Związku Narodowym Polskim; Józef Klimek - jako komendant Okręgu 2. SWAP był inicjatorem zakupienia Domu Żołnierza Polskiego w Manhattanie (obecny Dom Weterana Polskiego); Zbigniew Konikowski (weteran 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa) - w latach 1961-1985 pełnił urząd adiutanta generalnego SWAP; po nim urząd ten objął Eugeniusz Witt, który na tym stanowisku pozostaje do dziś; Aleksander Janta-Połczyński (weteran 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka) - znany podróżnik i pisarz emigracyjny; Alfred Zając (weteran Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego) - profesor fizyki na uniwersytetach amerykańskich, wieloletni dyrektor i dyrygent polonijnych chórów "Echo" i "Hejnał'. 
W chwili obecnej Placówką 123 SWAP kieruje Zarząd w składzie: Andrzej Pityński - komendant; Antoni Chrościelewski - wice komendant; Eugeniusz Witt - adiutant generalny; Teofil Lachowicz - adiutant protokołowy.

Od grudnia 2006 roku siedzibą Placówki 123 SWAP jest Dom Weterana Polskiego na Manhattanie (New York City) i od tego czasu w użyciu jest nazwa: Placówka 123 SWAP w Nowym Jorku, NY. 
 

 1. Julian Krasnodębski                                        2. Józef Klimek
 

3. Ppor. Alfred Zając, 1944                                           4. Aleksander Janta-Połczyński. 1945
 

5. Eugeniusz Witt i Zbigniew Konikowski
 

6. Obchody 40-lecia Placówki 123 SWAP w Maspeth, NY, 1971 r. Pierwszy z lewej płk. Tadeusz Anders (brat gen. Władysława Andersa). W błękitnym mundurze z laską, Julian Krasnodębski, twórca Placówki i jej wieloletni komendant. 
 

7. Placówka 123 SWAP w Maspeth, NY, lata 80. XX w.
 

8. Placówka 123 SWAP w Maspeth, NY, lata 90. XX w.
 

9. Weterani z Placowki 123 SWAP na obchodach 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej, Elmhurst, NY, 1995 r.
 

10. Weterani ze SWAP i SPK przed mszą św. za poległych w walce o niepodległość Polski, Maspeth, NY, lata 90. XX w. W środku w furażerkach członkowie Placówki 123 SWAP: prof. Alfred Zając i Eugeniusz Witt.
 

11. Po zebraniu Placówki 123 w Domu Weterana Polskiego w Nowym Jorku, 16.XII.2006. Od lewej: Alojzy Opala, Alfred Zając, Teofil Lachowicz, Dorota Zając, Andrzej Pityński, Zuzanna Rompa, Antoni Chrościelewski.
 

12. Zarząd Placówki 123 SWAP w Nowym Jorku, grudzień 2006. Od lewej: Eugeniusz Witt - adiutant finansowy, Andrzej Pityński - komendant, Antoni Chroscielewski - wice komendant.
 

13. Weterani z Placówki 123 SWAP, Kazimierz Aulak i Andrzej Pityński, na Świecie Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie, Doylestown, PA, 19.VIII.2007.
 
 
..... 14. Andrzej Pitynski, komendant Placówki 123 SWAP w Nowym Jorku"
 

 
 

Opracował: Teofil Lachowicz 
 

Powrót


Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 2.
17 Irving Place
New York, NY 10003
tel. 212-473-0580; fax: 212-982-2755
email: info@pava-swap.org                                                         PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ SWAP